Az orgona újáépítése - szakszerűen

Kedves Fiatfalviak,

Szeretném tisztelettel, és nagyrabecsüléssel köszönteni és megköszönni mindazoknak, akik támogatták hangszerünk megmentését.

Mi ezért a támogatásért úgy próbálunk hálásak, lenni, hogy ilyen szép hangszereket varázsolunk, azokból a tűzre szánt alkatrészekből.

Ezt az orgonát Balázs Mózes abásfalvi mester építette 1850-ben 6 regiszterrel, 270 síppal.

Kétszekrényes orgonaház, melyet felül baldachin fog össze, alul a játszóasztal.

Itt a környéken Homoródújfalun, Homoródkeményfalván, Kénoson, Lókodon, és Szentábrahámon, találhatók a mesternek szép munkái.

Az orgonának hat fő része van: orgonaház, sípok, szélláda, hang mechanika, regisztermechanika, szélellátás.

1. Orgonaház:

Amikor beazonosítottuk, hogy Balázs Mózes Abásfalvi orgonaépítő munkája, attól kezdve tudtuk, és az analógiák is alátámasztják, hogy a fehérre festett orgonaházon, a festés alatt, milyen színeket kell, találjunk. Azt is tudtuk, hogy egy erős nemzeti tudattal rendelkező, és munkálkodó, orgonaépítő, aki orgonáin a piros fehér, zöld nemzeti színeket, és a népi motívumokat használta.

Amikor el kezdtük leoldani a párkányokat, majd a díszeket, örömmel tapasztaltuk, hogy megtaláltuk, amit kerestünk, az ajtóbetéteken is kutattunk, sajnos itt népi motívumot nem találtunk.

Az egyházközség, amikor fehérre mázolta az orgonát, tulajdonképpen megvédte, illetve elrejtette, a Ceausescu diktatúra embereitől, így maradhatott meg a fehér festék alatt, az eredeti 1850-ben megfestett nemzeti szín.

2. Sípok:

  Ezek a gyönyörű régi orgonák, melyeknek hangzásvilága korának zenei ízléséről vall, egyházi hangszerként liturgiatörténeti jelentőséggel is bírnak.

Sok esetben nemzeti hovatartozásunknak tárgyi bizonyítékai. (pl. Csángók)

Ezek a bizonyítékok a legnagyobb kárt az első világháború alkalmával szenvedték el, amikor az ónból készült homlokzati sípokat hadi célra elrekvirálták.

Majd a második világháború, majd a diktatúra időszaka következett, s így történhetett meg, hogy sok orgonának mai napig nincs homlokzati sípja.

Fémsípot mindössze hármat találtunk, kettőt elvittünk, amely szerint rekonstruáltuk az újakat, egyet, amelyet a tiszteletes úr később talált, betettük a többi síphoz, mint hírmondót.

Fasípokból az Fl-major 8’ és Fl minor 4’kb fele arányban romos állapotban találtuk meg, restauráltuk, és a hiányzókat pótoltuk.

3. Szélláda:

Szélládán az átfújási repedéseket javítottuk, szelepeket, pulpétákat újrabőröztük, csúszkák alatti tömítéseket cseréltük, tőkék aljára tömítő gyűrűket ragasztottunk.

4. Hangmechanika:

Hang mechanikáját, és tengely deszkáját kettéfűrészelték, csak így tudták kiszerelni, sajnos a hosszú tárolás miatt sok alkatrész elveszett.

A billentyűzetét megtaláltuk, de hogy milyen romos állapotban, arról csak a fényképek adnak hiteles információt. Rövid oktávos, 45 hanggal barokk időszakot idézi, restaurálva vissza szereltük.

5. Regisztermechanika:

Eredeti regiszter mechanikáját megtaláltuk, ezt restaurálás után visszaszereltük. Ezek a regiszterkapcsolók stílusilag még az 1700-as éveket idézik, Erdély orgona építészetében még 1850-ig a barokk orgona stílust építik, így van ez a Balázs Mózes orgonáin is.

6. Fúvó-szél:

Szélellátását egy modern orgonamotor biztosítja, amelyre tíz év garancia van, évente meg kell olajazni.

Kisméretű fúvója a motor levegő adagolását hívatott kezelni, hogy mindig egyenletes levegő jusson a sípokhoz.

Befejezés

Ezek az orgonahangok, melyek vasárnapról vasárnapra, Istenhez emelkednek, tudjuk, hogy a jóakaratú emberekre áldást esedeznek.

Akik lehetővé tették, hogy ez az orgona mától hirdesse Isten dicsőségét, szóljon értük, szóljon mindannyiunkért.


Papp Zoltán
orgonaépítő