Az egyházközség lelkészei

I. Filiális lelkészek

Az egyházközség lelkészei a leányegyházi korban a keresztúri lelkészek voltak. Ezekről, főleg a kezdeti időszakból nagyon keveset tudunk.
Névsorunk is hiányos az adatok hiánya miatt:

 

 1. Marosi Synnig János 1568.
 2. Várfalvi Fodor Tamás 1629.
 3. Korondi Molnos Miklós 1652.
 4. Csokfalvi Kamuti Dániel 1700-1738
 5. Almási Borbély András 1741-1745
 6. Gálfalvi Pál 1745-1755
 7. Komjátszegi József 1755-1758
 8. Solymosi Márkos Péter 1758-1766
 9. Bölöni Tana Ferenc 1773-1776
10. Árkosi Raffai Sámuel 1777-1799

 

II. Az önálló egyházközség lelkészei

 

11. Györke Mihály 1800. május 2. - 1809. április 24.
12. Barabás Ferenc (árkosi) 1809. május 3. - 1830. április 20.
13. Rafaj Dániel (csókfalvi) 1831. április 14. - 1837. április 12.
14. Dombi György (nagyajtai) 1837. április 12. - ?
15. Péterfi József (nagyajtai) 1844. június 16. - 1849. tavasza
16. Gidó János (székelyderzsi) 1849. május 8. - 1850. november 14.
17. Árkosi Mózes (bözödi) 1851. március 29. - 1852. július 17.
18. Lőrinczi Gergely (szentábrahámi) 1854. július 17. - 1887. november 5.
19. Ürmösi Sándor (bözödkőrispataki) 1888. április 24. - 1896. február 25.
20. Geréb Zsigmond (homoródszentpáli) 1896. május 3. - 1934. április 29.
21. Ürmössy Gyula (tarcsafalvi) 1934. május 12. - 1943. szeptember 29. 
22. Fazakas Jenő (kadácsi) 1943. október 10. - 1957. április 6.
23. Botha Dénes (szabédi) 1957. augusztus 11. - 
24. Bartha Alpár - 2012.
25. Vida Rozália beszolgáló lelkész 2012.  - 2013. június 30.
26. ifj. Szombatfalvi József 2013. július 1. -