Gondnokok

SorszámA gondnok neveSzolgálati időszak
1 Kolosi János 1740.
2 Kálmán Mihály 1743,1744
3 Györfi András ? - 1754
4 Boér János ? - 1755
5 Imre Mihály 1755-1756
6 Kovács Sámuel 1756-1758
7 Györfi György 1758-1759
8 Lőrinczi Sámuel 1760-1761
9 Kovács Mózes 1762-1765
10 Lőrinczi József 1765-1767
11 Csíki Mihály 1767-1769
12 Török György 1769-1777
13 Dersi István 1777-1782
14 Magyari János 1782-1783
15 Fazakas Zsigmond 1783-1790
16 Kálmán Mózes 1790-1797
17 Lőrinczi György 1797-1801
18 Derzsi Mihály 1801-1803
19 Fazakas Mihály 1803-1808
20 Csíki Pál 1808-1811
21 Kovács János 1811-1815
22 Lőrinczi András 1815-1819
23 Kálmán Pál 1819-1831
24 ifj. Fazakas János 1831-1836
25 id. Lőrinczi János 1836-1839
26 Firtos László 1840-1842
27 Fazakas Mihály 1842-1844
28 Fazakas Péter 1844-1851
29 id. Lőrinczi Mózes 1852-1859
30 Kálmán Pál 1860-1863
31 Kovács Pál 1864-1865
32 Imre Lajos 1866-1867
33 ifj. Lőrinczi János 1867-1870
34 Firtos Lajos 1870-1873
35 Burszán Mózes 1873-1875
36 Lőrinczi András 1875-1878
37 Fazakas Ferenc 1878-1881
38 Lőrinczi Mihály 1881-1883
39 Fazakas Lajos 1883-1885
40 Lőrinczi János 1885-1887
41 Kovács János 1887-1889
42 Csíki Lajos 1889-1892
43 Kovács Pál 1892-1894
44 Kálmán János 1894-1896
45 ifj. Fazakas Ferenc 1896-1897
46 Fazakas János F. 1897-1901
47 Kálmán János 1901-1904
48 Takács János 1904-1909
49 ifj. Kálmán János 1909-1914
50 ifj. Fazakas Ferenc 1915-1917
51 id. Kálmán János 1917-1920
52 Firtos Dénes 1920-1922
53 Burszán Lajos 1922-1923
54 Kovács János 1923-1925
55 Fazakas Dénes 1925-1931
56 Lőrinczi Dénes 1931-1933
57 Fodor József 1933-1935
58 Burszán Lajos 1935-1940
59 Takács Mózes 1940-1946
60 Fazakas Sándor 1947-1953
61 Lőrinczi Lajos Ny. 1954-1959
62 Lőrinczi Dénes P. 1960-1962
63 Fazakas Károly J. 1963-1968
64 Tánczos Mihály 1969-1990
65 Firtos Domokos 1990-1997
66 Derzsi Domokos
67 id. Lőrinczi Lajos
68 Pál Ferenc
69 Vas Mihály 2012-től