Harangok

Az 1773-as püspöki vizitáció egy "I.N.R.I. T.V. 1665." feliratú harangot vett fel a leltárba, míg az 1789-es egy "I.N.R.I. ** IV." feliratút. Hogy ugyanarról a harangról van-e szó, vagy valaki esetleg tévesen olvasta-e a feliratot, nem megállapítható. Mindenképpen régi harangról van szó, mivel I.N.R.I. feliratos harangokat fúleg 1485-1575 közötti évekből ismerünk. Ha az első feliratlejegyzés hiteles, akkor a harang kora adott: 1665, de ha a második az igazi, akkor egy régi katolikus harang átvételéről lehet szó. Mivel, források hiányában csak a találgatásnak, következtetéseknek van helye, az is elképzelhető, hogy mindkét leolvasás hiteles, csak az 1773-ban feljegyzett harang meghibásodott, helyette a hívek valahonnan mást vettek, s így már az került be az 1789-es jegyzőkönyvbe.

Az egyházközség 1793-ben egy 2q 11 font tömegű harangot öntetett 93 Ft 56 Dr-ért a következő felirattal: "Kálmán Mózes kurátorságában 1793. A fiatfalvi Unitárius Szent Ekkla költségével öntetett." Mivel 1807-ben a pénzügyi számvetésben 2 harang kötele árát számítják fel és 1810-ben a "nagy harangról" beszélnek, ez azt jelenti, kisebbik is volt. Valószínüleg ekkor még az 1789-ben felírt harang is megvolt.

1821-ben az egyházközség engedélyt kért arra, hogy erdejéből fát adhassol el, azért, hogy a "30 fontos csengettyű helyett, mely nem hallik messze, egy tisztességes harangot" öntethessenek. A vizitáció ebbe nem ment bele, s a dolgot elodázták.

Végül 1830-ban mégis eladtak valamennyi fát, és egy új harangot öntettek ezzel a felirattal: "Isten dicsőségére öntette a fiatfalvi Unitáriua eccla az Kálmán Pál curatorsag. 1830." Felszereléssel együtt 890 Ft-ba került.

1839-ben új harangot öntetnek, (biztos valamelyik meghibásodott). Ennek a felirata: "A fiatfalvi Unitária szent ekklésia költségein újraöntetett id. Lőrinczi János curátorságában 1839-be Loertz Friedrich által Segesvárt."

1844-ben még mindig két harang van, s a kisebbiket ebben az évben meg kellett javítani.

Az 1848-as forradalom idején Fiatfalváról egy harangot kértek ágyúöntés céljából, s reformátusoknak egyik harangját adták oda. De szerencsés módon azt nem öntették be, így a reformátusok 1854-ben azt visszakapták. Az unitáriusok 86 Mft-ot pótoltak annak hazaszállítási díjába.

1916-ban a községtől 3 harangot vettek el, a reformátusoktól egyet, az unitáriusoktől kettőt. A reformátusok megmaradt harangját azért hagyták meg, hogy a falu ne maradjon teljesen harang nélkül. De a reformátusok, hogy megőrizzék a harang tulajdonjogát, az unitáriusoknak csak használati díj ellenében engedték meg a harngoztatást, s ők 1924-ig azt alkalomról-alkalomra kifizették.

Ez alkalommal nem ismétlődött meg a 19. századi eset, vagyis az, hogya harang megkerüljön, s ezért 1920-ben híveink új, 191 kg-os, harangot öntettek, amit 1924-ben szereltek fel. Ez a harang ma is végzi feladatát, s kiváncsi ember annak oldalán ezt olvashatja: "1921. ÉVBEN ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE A FIATFALVI UNITÁRIUS EGYHÁZ. SCHEIB R.T. NAGYSZEBEN HARANGÖNTŐDE."